Dell PowerEdge R720 + Dell EquaLogic PS4100E

Dla Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie dostarczyliśmy platformę sprzętową do sejsmicznej migracji głębokościowej.

Platforma składała się z dwóch serwerów Dell PowerEdge R720 wyposażonych w dwa procesory Xeon E5-2680v2 , 256GB pamięci a także kartę Nvidia Tesla K20X oraz z dwóch macierzy Dell EquaLogic PS4100E.

Serwer Dell PowerEdge R720 charakteryzuje się wysoką i zrównoważoną wydajnością natomiast system pamięci masowej Dell EquaLogic oferuje zwirtualizowaną architekturę, oprogramowanie klasy korporacyjnej i łatwą administrację.

Poniżej krótka galeria dostarczonego sprzętu.